Οδηγός για την ασφάλεια στο Silverlight 4


Συνήθως αποφεύγω να αναπαράγω ειδήσεις από blogs άλλων, ωστόσο σε θέματα όπως αυτό της ασφάλειας αυτό που έχει σημασία είναι να διαχυθεί η πληροφόρηση όσον το δυνατόν περισσότερο.

Είναι λοιπόν διαθέσιμο για να κατεβάσετε το Silverlight Security Overview (http://download.microsoft.com/download/A/1/A/A1A80A28-907C-4C6A-8036-782E3792A408/Silverlight Security Overview.docx), ένας οδηγός που περιγράφει τόσο το πώς το Silverlight προστατεύει τον τελικό χρήστη όσο και το πώς μπορεί κανείς να κάνει τις Silverlight εφαρμογές που γράφει πιο ασφαλείς.

Μέσα σε αυτόν το οδηγό θα βρείτε ανάμεσα στα άλλα πληροφορίες για το sandbox, τον out of browser τρόπο λειτουργίας, την προστασία των xap αρχείων, το validation του input των χρηστών αλλά ακόμα το τι σημαίνει η εκτέλεση σε trusted mode ή το πώς προστατεύουμε τα data που αποθηκεύουμε στο isolated storage.

Καλό διάβασμα!

Advertisements